Vision

At samle den skandinaviske volumen på færrest mulige leverandører
At Nordek AS, XL-BYGG Nordic og XL-BYG a.m.b.a. fremstår som én enhed overfor kunder,
  medlemmer, leverandører og konkurrenter

XL-BYGG Nordic • Holmstrupgårdvej 20 • 8220 Brabrand • Tlf.: +45 87 45 41 70 • Fax.: +45 87 45 41 71