Leverandører

Målet med samarbejdet med de udvalgte XL-BYGG Nordic leverandører er at finde leverandører, der både kan og vil agere som en fælles skandinavisk samarbejdspartner.

 

En leverandør, der indgår en aftale med XL-BYGG Nordic, skal opfylde nogle grundlæggende forudsætninger.

 

Leverandøren skal være etableret, eller være på vej til at etablere sig i alle 3 lande. Leverandøren skal dække hele det skandinaviske marked på et tilfredsstillende niveau med hensyn til sortiment, produktgodkendelse, organisation, markedsbearbejdning, service, distribution og leveringssikkerhed.

 

Målet er at samle den skandinaviske volumen på færre leverandører. Denne målsætning giver gode vækstmuligheder for de rette leverandører.

På listen til højre fremgår de leverandører, der i dag indgår i XL-BYGG Nordic samarbejdet, og som opfylder nævnte forudsætninger.

 

Ønskes yderligere information om disse leverandører, kan du klikke på leverandørens logo, der fører dig til leverandørens egen hjemmeside.

XL-BYGG Nordic • Holmstrupgårdvej 20 • 8220 Brabrand • Tlf.: +45 87 45 41 70 • Fax.: +45 87 45 41 71