Arbejdsområder

Fælles skandinaviske aftaler
Fælles markedsføringsaktiviteter
Styrke vores medlemmers konkurrencekraft og højne deres motivation for at
  slutte op om de leverandører, som vi samarbejder med

XL-BYGG Nordic • Holmstrupgårdvej 20 • 8220 Brabrand • Tlf.: +45 87 45 41 70 • Fax.: +45 87 45 41 71